Thông thường trên Outlook, bạn sẽ cấu hình tài khoản (account) loại POP3. Khi này tất cả các email sẽ được download về và lưu trữ trên máy tính của bạn.

Mở Outlook, vào File, Chọn Account Settings.

Chọn New, Chọn Manual setup or additional server types, chọn Next.

Điền các thông tin sau.

Sau khi chọn “More Settings…”, cửa sổ mới sẽ hiện lên:

Sau khi nhấn OK, nhấn NEXT để kết thúc quá trình cài đặt.

Click FINISH để hoàn thành.