Bản vá P7 cho phiên bản 8.8.15 bao gồm việc sửa 2 lỗi bảo mật hiện có là CVE 2020-8633 và CVE 2020-7796. Theo Zimico thì 2 lỗi bảo mật này không có gì là nghiêm trọng với hệ thống.

Doc server (là một tính năng của bản NE – cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa các file tài liệu văn bản trên zimbra web) có thể được cài đặt trên Ubuntu 18 và RHEL/CentOS 7. Trước đây Doc Server chỉ có thể được cài đặt trên Ubuntu.

Zimbra cũng giới thiệu vài tính năng mới liên quan đến Zimbra Drive và Zimbra Connect. Chủ yếu cải thiện hiệu suất và hoạt động mượt mà hơn.

Zimbra cũng đồng thời vá các lỗi liên quan đến EWS hay persona (là lỗi nhiều khách hàng gặp phải khi nâng cấp lên 8.8.15 P5 và P6). Các tính năng như NG backup, NG mobile, HSM cũng được vá lỗi.

Cài đặt bản vá này như thế nào?

Phần sau là hướng dẫn cho Redhat và Centos. Trước khi tiến hành, hãy luôn nhớ tạo backup (snapshot) và sử dụng screen.

1. Cách đơn giản và nhanh nhất  là dùng system package update. Lưu ý cách này sẽ cập nhật cả các gói cài đặt hệ điều hành.

Với quyền root:

yum clean metadata
yum check-update

yum update

su – zimbra
zmcontrol restart

2. Cài đặt/nâng cấp từng thành phần nếu bạn sử dụng mô hình nhiều server, hoặc không muốn nâng cấp hệ điều hành:

a1. Nâng cấp zimbra-proxy-components

Với quyền root:

yum clean metadata
yum check-update

yum install zimbra-proxy-components

su – zimbra
zmproxyctl restart

a2. Cài đặt và nâng cấp zimbra-proxy-patch

Với quyền root

yum install zimbra-proxy-patch

su – zimbra
zmproxyctl restart
zmmemcachedctl restart

b1. Cài đặt/nâng cấp zimbra-mta-components

Với quyền root:

yum clean metadata
yum check-update

yum install zimbra-mta-components

su – zimbra
zmamavisdctl restart

b2. Cài đặt/nâng cấp zimbra-mta-patch

Với quyền root:

yum install zimbra-mta-patch

su – zimbra
zmamavisdctl restart

c1. Cài đăt/nâng cấp zimbra-patch (cho mailstore)

Với quyền root

yum install zimbra-patch

su – zimbra
zmcontrol restart

d1. Cài đặt/nâng cấp zimbra-chat cho FOSS

Với quyền root

yum install zimbra-chat

su – zimbra
zmmailboxdctl restart

e1. Cài đặt/nâng cấp zimbra-connect và zimbra-network-modules-ng cho bản NE

Với quyền root

yum clean metadata
yum check-update

yum install zimbra-network-modules-ng
yum install zimbra-connect

su – zimbra
zmmailboxdctl restart

e2. Cài đặt /nâng cấp zimbra-docs cho bản NE

Với quyền root

yum install zimbra-docs

su – zimbra
zmmailboxdctl restart

e3. Cài đặt/nâng cấp zimbra-drive -ng cho bản NE

Với quyền root

yum install zimbra-drive-ng

su – zimbra
zmmailboxdctl restart

f1. Nâng cấp LDAP

Với quyền root

yum install zimbra-ldap-components

su – zimbra
ldap restart