Q: Zimbra vẫn còn là một sản phẩm mã nguồn mở (open source) chứ?

A: Vâng. Zimbra 8.8.15 vẫn là sản phẩm open source, tuân theo các giấy phép nguồn mở CPAL, GNU, v.v… Mã nguồn mở được lưu trên GitHub. Zimbra 9 là một sản phẩm nguồn mở, tuy nhiên giao diện đồ họa webmail mới (Zimbra Modern UI) và một số thành phần trong phiên bản Network Edition không sử dụng giấy phép nguồn mở (tức là nguồn đóng).

Zimbra 9

Q: Bản quyền Zimbra 9 có gì khác?

A: Mã nguồn của Zimbra 9 cũng có sẵn trên GitHub. Tất cả mả nguồn server và client đều được công khai cho Zimbra 9 ngoại trừ Modern UI và các thành phần thuộc phiên bản Network Edition là mã đóng. Gói cài đặt Zimbra 9 chỉ được cung cấp cùng với bản quyền phiên bản Network Edition. Tóm lại, có 2 thay đổi đối với Zimbra 9 về khía cạnh mã nguồn mở. Thứ nhất, Modern UI sử dụng bản quyền thương mại (tương tự như các thành phần khác của Network Edition). Thứ hai, Gói cài đặt Zimbra 9 (binaries) không có sẵn. (bạn phải tự đóng gói cài đặt nếu muốn và Zimbra có hướng dẫn rất chi tiết cách thức thực hiện).

Q: Ai sẽ được truy cập vào mã nguồn của Mordern UI?

A: Các khách hàng mua bản quyền Zimbra 9 sẽ được phép truy cập vào mã nguồn Mordern UI. Các đối tác bán hàng của Zimbra cũng có thể cùng truy cập vào mã nguồn này. Các khách hàng có thể đề xuất thay đổi và đóng góp cho mã nguồn này.

Q: Tôi có thể tải phiên bản miễn phí của Zimbra 9 không?

A: Ngoại trừ Modern UI và các thành phần thuộc Network Edition, bạn có thể tự đóng gói gói cài đặt Zimbra 9. Vui lòng tham khảo về điều khoản và giấy phép sử dụng tại https://www.zimbra.com/legal/licensing/

Q: Điều khoản sử dụng giấy phép Zimbra 9 là gì?

A: Vui lòng tham khảo tại https://www.zimbra.com/legal/licensing/

Q: Phiên bản mã nguồn mở của Zimbra 9 có được hưởng các nâng cấp, cập nhật phần mềm không?

A: Ngoại trừ Modern UI và các thành phần thuộc Network Edition, các cập nhật sẽ là một phần của phiên bản mã nguồn mở OSE. Ví dụ, nếu chúng tôi điều chỉnh phiên bản của Spamassassin và Postfix trong Zimbra, các cập nhật này sẽ khả dụng cho phiên bản mã nguồn mở OSE.

Q: Điều gì sẽ xảy ra với phiên bản Zimbra OSE khi phiên bản 8.8.15 kết thúc vòng đời?

A: Zimbra sẽ vẫn duy trì mã nguồn mở, ngoại trừ Modern UI và các thành phần thuộc phiên bản Network Edition.

Q: Tôi có thể xem mã nguồn mở của Zimbra ở đâu?

A: Mã nguồn Zimbra có sẵn tại GitHub (https://github.com/Zimbra).

Q: Có gì trên GitHub cho Zimbra 9?

A: GitHub repository lưu trữ mã nguồn của Zimbra 9 ngoại trừ mã nguồn của Modern UI và các thành phần thuộc Network Edition.

Các câu hỏi chung

Q: Sự khác biệt nào giữa việc bán sản phẩm thương mại và có mã nguồn được công khai (mở)?

A: Sản phẩm thương mại được cung cấp bởi các công ty bán giấy phép sử dụng phần mềm của họ. Các hệ thống mã nguồn mở được cung cấp dưới một giấy phép mà người sở hữu giấy phép này đồng ý cho người dùng thay đổi và phân phối lại phần mềm. Hệ thống mã nguồn mở thường được duy trì bởi cộng đồng các nhà phát triển/lập trình, những người đóng góp các thay đổi để cải tiến sản phẩm.

Trước đây, Synacor đã cung cấp Phiên bản mã nguồn mở OSE cho các mục đích sau:

1. Thử trước khi mua – Khách hàng có thể dùng phiên bản OSE để xác nhận rằng Zimbra đáp ứng các yêu cầu của họ. Trong một số trường hợp, khách hàng nhận thấy họ cần thêm các tính năng hoặc hỗ trợ kỹ thuật, và họ nâng cấp lên phiên bản thương mại Network Edition.

2. Bảo mật – Một số tổ chức có quy định bắt buộc chỉ sử dụng các giải pháp nguồn mở cho mục đích bảo mật, ví dụ như khối chính phủ.

3. Chất lượng – Mã nguồn mở cho phép các nhà phát triển đối tác xác định và chỉnh sửa các lỗi mà họ xem là nghiêm trọng đối với tổ chức mình.

Các mục đích trên vẫn còn đúng với Zimbra. Các khách hàng muốn dùng thử trước khi mua có thể sử dụng giấy phép dùng thử (trial license). Các khách hàng quan tâm đến bảo mật và chất lượng có thể:

– Sử dụng phiên bản OSE của Zimbra 8.8.15 hoặc Zimbra 9.

– Mua bản quyền Zimbra 9 nếu họ muốn truy cập vào mã nguồn của các thành phần thương mại.

Cuối cùng, một số doanh nghiệp vừa và nhỏ SMB sử dụng phiên bản OSE bởi vì họ không đủ kinh phí để chi trả cho bản quyền NE.

Q: Liệu tôi vẫn còn có thể nói rằng Mã nguồn mở là sự khác biệt của Zimbra?

A: Vâng. Zimbra 8.8.15 vẫn hoàn toàn là một sản phẩm mã nguồn mở, đang được sử dụng nhiều nhất trên thị trường. Zimbra 9 có phần lõi mã nguồn mở và được áp dụng cho các tình huống khách hàng cần truy cập vào mã nguồn.

Q: Liệu Zimbra vẫn còn đáp ứng các yêu cầu bản quyền mã nguồn mở khi mà có một số thành phần là nguồn đóng.

A: Vâng. Zimbra 9 không có sự thay đổi về bản quyền nào lớn. Zimbra 8.8.15 cũng có các thành phần không mở mã nguồn (như các thành phần thuộc Network Edition).

Q: Lõi mở (Open Core) có nghĩa là gì?

A: Open Core có nghĩa là phần lớn mã nguồn Zimbra là nguồn mở. Ví dụ như mọi thành phần ngoại trừ Modern UI và các thành phần thuộc Network Edition.

Q: Các Zimlet có phải là nguồn mở không?

A: Synacor cam kết đảm bảo rằng các nhà phát triển bên thứ 3 có khả năng mở rộng Zimbra thông qua việc phát triển Zimlet. Để thúc đẩy việc này, Synacor có thể mở mã nguồn Zimlets, điều này phụ thuộc vào nhu cầu và các đoạn mã mẫu mà các nhà phát triển thứ 3 cần tham khảo.

Với một sản phẩm có bản quyền thương mại và khả năng cung cấp khả năng mở rộng thì không có yếu tố nào liên quan đến bản quyền ngăn cản các đối tác tạo ra các tính năng mở rộng và áp dụng bản quyền cho nó.

Đối với các khách hàng yêu cầu mã nguồn mở và các tổ chức chính phủ

Q: Phiên bản Zimbra OSE vẫn khả dụng cho các khách hàng yêu cầu phần mềm mã nguồn mở chứ?

A: Vâng. Zimbra 8.8.15 có thể được sử dụng bởi các khách hàng yêu cầu nguồn mở. Synacor sẽ duy trì hỗ trợ Zimbra 8.8.15 đến ngày 31/12/2023 với các bản vá lỗi, vá bảo mật. Zimbra 9 cũng là một sản phẩm mã nguồn mở ngoại trừ các thành phần như Modern UI và các thành phần thuộc Network Edition.

Q: Mã nguồn mở là yêu cầu bắt buộc để đáp ứng tiêu chí từ tổ chức chính phủ. Zimbra vẫn đáp ứng chứ?

A: Vâng. Zimbra 8.8.15 vẫn là một tùy chọn dành cho các tổ chức chính phủ có yêu cầu về mã nguồn mở, chủ quyền dữ liệu, tính riêng tư, bảo mật và khả năng tùy chỉnh để đáp ứng các tiêu chí đặc thù của mỗi quốc gia. Zimbra 9 cũng là một tùy chọn mã nguồn mở, ngoại trừ Modern UI và các thành phần thuộc Network Edition (tương tự như Zimbra 8.8.15, ZCO, v.v…). Zimbra 9 đặc biệt phù hợp khi bảo mật, riêng tư, chủ quyền dữ liệu là những yêu cầu nền tảng.

Q: Liệu Zimbra vẫn đảm bảo được chủ quyền dữ liệu khi mà một số thành phần là nguồn đóng?

A: Vâng. Không có sự thay đổi nào về các mã nguồn đang mở. Modern UI đơn giản là một thành phần được thêm vào các thành phần nguồn đóng đang có của Network Edition. Theo các quy định về chủ quyền dữ liệu, thì dữ liệu là đối tượng được quản lý bởi các luật của quốc gia mà dữ liệu đó được thu thập. Rất nhiều quốc gia đã ban hành các luật xung quanh việc quản lý và lưu trữ dữ liệu. Zimbra cam kết đáp ứng các luật này như GDPR, CCPA, v.v…

Cộng đồng nguồn mở

Q: Synacor cam kết gì về mã nguồn mở và triết lý mở?

A: Synacor duy trì cam kết với khách hàng, những người yêu cầu phần mềm mã nguồn mở và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng thử trước khi mua. Synacor cũng tiếp tục đón nhận những đóng góp nguồn mở và đầu tư vào các dự án nguồn mở như Zimbra và Preact (kỹ thuật dùng xây dựng Zimbra Modern UI).

Q: Tôi vẫn có thể đóng góp vào việc thay đổi mã nguồn?

A: Vâng. Không có thay đổi nào đối với quy trình đóng góp mã nguồn. Bất kỳ ai có quyền truy cập vào mã nguồn đều có thể gửi thay đổi và đóng góp.

Q: Có cách nào để cộng đồng nguồn mở báo cáo các lỗi không?

A: Khách hàng có thể gửi các báo lỗi thông qua Zimbra support portal  (https://support.zimbra.com/). Những người dùng khác không phải là khách hàng có thể gửi báo lỗi qua kênh Developer trên Zimbra forum (https://forums.zimbra.org/). 

Q: Điều gì sẽ xảy ra khi khách hàng đang sử dụng bản quyền Zimbra 9 (NE) hết hạn?

A: Khi bản quyền phiên bản NE Zimbra 8.8.15 hết hạn, hệ thống sẽ chỉ có các tính năng thuộc phiên bản OSE. Zimbra 9 không có gói cài đặt mã nguồn mở (FOSS release); vì thế, không có cơ chế để quay trở về phiên bản OSE. Nếu đã qua ngày hết hạn bản quyền, khách hàng có thêm 30 ngày “xám” trước khi hệ thống chính thức hết hạn license và ngưng hoạt động, và nếu khách hàng quyết định không gia hạn license thì họ cần tạo gói cài đặt Zimbra 9 OSE và cài đè lên bản Zimbra 9 NE đang sử dụng.

Bài viết gốc tại đây.