1 – Tổng quan

Giao diện quản trị: https://zmail01.zimbravn.com:9071

Zmail Tong quan

Bạn sẽ chủ yếu làm việc với Menu Manage để tạo Account, Distribution List (Mail Group).

2 – Thêm tài khoản

Thêm hay xóa bớt tài khoản là một tác vụ thường xuyên. Để thêm tài khoản người dùng vào Home > Manage > Accounts. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện. Ta sẽ cấu hình các thông số cơ bản trong mục General information.

Đầu tiên bạn cần cấu hình General Information (thông tin chung) gồm có tên account và mật khẩu.

Nhấn Finish để hoàn thành thêm account.

Để chỉnh sửa các thông số cấu hình của Account đã thiết lập, bạn chỉ cần click đúp lên Account hoặc click phải chuột lên account và chọn Edit.

3 – Quản lý

3.1 – Account

Trong mục Account bạn sẽ thấy bảng liệt kê các thông tin cơ bản của account như địa chỉ email (Email addrress), Tên hiển thị (Display Name), Trạng thái (Status), Thời gian login lần cuối.

Bạn có thể thay đổi trạng thái của Account trong cửa sổ admin khi chọn Edit. Trạng thái bình thường là Active, khi một account bị đăng nhập sai nhiều lần, trạng thái sẽ chuyển sang Lockout.

Sử dụng chuột phải, bạn có thể đổi password nhanh chóng hoặc buộc kết thúc phiên làm việc của user (khi phát hiện user bị lộ password chẳng hạn).

3.2 – Distribution list

Distribution list giúp bạn gửi mail cho một nhóm người mà không cần nhập địa chỉ email của từng người. Để tạo Distribution List vào Home > Manage > Distribution Lists. Chọn New tại menu.

Nếu muốn, bạn có thể cấu hình thêm các thuộc tính của Distribution List như thiết lập người sở hữu của distribution list, hay có bắt buộc email đến cần được phê duyệt trước khi gửi đến các thành viên trong distribution list hay không.

3.3 – Cấu hình resource

Bạn có thể tạo ra các tài nguyên dùng chung của công ty, cho phép người dùng đăng ký sử dụng các tài nguyên này khi họ tạo cuộc hẹn, lịch họp. Vào Home > Manage > Resources. Chọn New ở menu.