Phân quyền quản trị cho các quản trị viên trên server để cho phép họ thực hiện các tác vụ quản lý như: thiết lập mức quota, điều chỉnh các tham số trong COS như thiết lập các tính năng giới hạn mà người dùng trong domain được sử dụng. Điều này có nghĩa rằng bạn có thể đáp ứng được một trong những yêu cầu thường gặp nhất trong môi trường nhiều domain là phân quyền quản trị.
Nhờ tính năng báo cáo của Zimbra Admin Plus mà bạn sẽ luôn nắm bắt được các hoạt động của những quản trị viên được phân quyền và tình trạng của các domain.
Các quản trị viên ủy quyền sẽ truy cập vào giao diện quản trị Zimbra giống như Global Admin (là quản trị viên có quyền cao nhất) nhưng các quản trị viên ủy quyền này chỉ có phạm vị hoạt động giới hạn nhằm hạn chế họ chỉ xem và tương tác với các thông tin, tính năng mà họ được giao quyền.
Nhật ký hoạt động
Các hoạt động của quản trị viên sẽ được lưu lại và dễ dàng tìm kiếm thông qua công cụ quản lý log được tích hợp sẵn trong mô đun Admin Plus. Dữ liệu về các hoạt động của cả Global Admin lẫn các Admin được phân quyền có thể được tìm kiếm và hiển thị ngay trong giao diện của mô đun Admin Plus.
Quản trị domain
Thiết lập COS, quota, giới hạn người dùng thuộc domain được quản lý giúp server của bạn luôn được kiểm soát hoàn toàn.
Giới hạn quota lưu trữ trên ổ đĩa
Thiết lập các giới hạn về quota cho từng user trên từng domain sẽ giúp bạn quản lý được dung lượng sử dụng trên ổ đĩa, dự đoán và lên kế hoạch cho chính sách mở rộng không gian lưu trữ.
Phân quyền quản trị và mô hình nhiều domain, nhiều công ty sử dụng chung mail server, nhiều quản trị viên
Phân quyền quản trị cho một hoặc nhiều quản trị viên để họ có thể thực hiện các tác vụ quản lý cho một hay nhiều domain và vì thế bạn không cần dùng tài khoản Global Admin để thực hiện các tác vụ quản lý cụ thể này.
Báo cáo hằng tháng
Zimbra Admin Plus sẽ tự động tạo các báo cáo hằng tháng về các hoạt động của các quản trị viên cũng như tình trạng của domain. Báo cáo này được gửi qua email hoặc để trong Briefcase.
Không cần cấu hình
Zimbra Admin Plus không cần bạn thực hiện bất kỳ cấu hình khởi tạo nào, chỉ cần cài đặt là bạn có thể sử dụng ngay.
Loại bỏ tính năng Xem Mail (View Mail)
Để đảm bảo tính riêng tư của người dùng, Zimbra Admin Plus cho phép bạn chọn hoặc không chọn tính năng View Mail khi gán quyền cho các quản trị viên.
Cài đặt lại các thiết lập quản trị
Zimbra Admin Plus cung cấp tính năng “Admin Configuration Reset” để cài đặt về mặc định các cấu hình liên quan đến quản trị đã thiết lập. Tính năng này rất hữu ích khi bạn muốn xóa bỏ các cấu hình hiện tại.