Trong tháng 2 này, ngoài thông tin về bản vá P7 cho phiên bản Zimbra 8.8.15, chúng tôi gửi bạn các thông tin rất thú vị sau về Zimbra:

1. Sáp nhập giữa Synacor và Qumu.

Synacor vừa thông báo về việc sáp nhập với Qumu – là một công ty chuyên về các công cụ đo lường và phân phối video. Cả 2 sẽ kết hợp để mang đến nền tảng video doanh nghiệp của Qumu và nền tàng quản lý truy cập, xác thực Cloud ID, cùng với nền tảng cộng tác và email Zimbra của Synacor. 

Chi tiết về thông tin có thể tham khảo tại đây.

2. Thời gian hướng dẫn kỹ thuật được mở rộng cho phiên bản 8.8.15

Phiên bản Zimbra 8.8.15 sẽ được hưởng chế độ hướng dẫn kỹ thuật (Technical Guide) đến này 31 tháng 12 năm 2024.  Dịch vụ hỗ trợ tổng quát ( General Support) sẽ chấm dứt vào ngày 31/12/2023.

Technical Guide là dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật từ hãng, trong khi General Support bao gồm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và cập nhật các bản vá bảo mật, vá lỗi.

Chi tiết về vòng đời các phiên bản Zimbra có thể tham khảo tại đây.

3. Zimbra 9!

Rất bất ngờ, Synacor tiết lộ thông tin về phiên bản Zimbra 9. Vâng Zimbra 9!

Zimbra 9 mang đến trải nghiệm mới cho người dùng:

– Giao diện dựa trên React với các tính năng hiện đại, dễ sử dụng.

– Hoạt động dựa trên nền tảng Zimbra 8 nhưng không bao gồm tất cả các tính năng của Zimbra 8. (Ví dụ, Zimbra 9 không có tính năng Briefcase nhưng sẽ có Zimbra Docs và Zimbra Drive).

– Bổ sung thêm các Zimlet tích hợp với Slack, Dropbox và Zoom. Nhiều tính năng tích hợp khác cũng đang được phát triển trong năm 2020.

Synacor Zimbra – Slack & Dropbox Integrations 

 

Hãy theo dõi Zimico blog thường xuyên để cập nhật các thông tin thú vị về Zimbra.