Sức mạnh của công cụ tìm kiếm trong Zimbra (Phần 1)

Một trong những tính năng hữu ích trong Zimbra là tính năng tìm kiếm. Có lẽ khá ít người dùng để ý đến tính năng này. Trong số những công cụ hiển thị trên thanh toolbar thì công cụ tìm kiếm có lẽ là công cụ bạn sẽ muốn sử dụng nhất sau khi tìm hiểu cùng chúng tôi.

2018-07-20T14:22:51+07:00Tháng Năm 5th, 2018|Categories: Powertip|Tags: |
Go to Top